Informatie Jenaplanspecialist

AchtergrondIk heb jarenlang als stamgroepleider en directeur in het Jenaplanonderwijs gewerkt. Met name op het Hoge Land in Epe.Vanaf 1997 tot nu ben ik directeur van de Nederlandse Jenaplan Vereniging. In die hoedanigheid heb ik 13 grote NJPV conferenties conferenties georganiseerd. Vanuit de NJPV was ik actief betrokken bij het netwerk SOVO, een samenwerkingsverband van de onderwijsvernieuwingsbewegingen. Van 1997 tot mei 2007 ben ik werkzaam geweest bij LBVO (Landelijk Onderwijs-
begeleidingsbureau voor het Vernieuwend Onderwijs). Nu werk ik als zzp’r met het bureau jenaplanspecialist.

Mijn kernactiviteiten zijn:
  • Scholings-en begeleidingsprogramma’s voor jenaplandirecteuren, stamgroepleiders, bestuurders en ouders.
  • Nascholing in het kader van jenaplandiploma, gekoppeld aan school(plan)ontwikkeling en de jenaplancompetenties voor basis-als scholen voortgezet Jenaplanonderwijs. 
  • Onderwijswerkplaatsen: werken met dat’s andere taal, structuur wereldorientatie .
  • Verdiepingscursussen op schoolniveau van jenaplanaspecten: w.o.blokperiode, gesprekken, de viering, spel, anders evalueren .
  • Coaching beginnende stamgroepleiders, jenaplandirecteuren, zij-instromers.wilt meer informatie?
Wilt u meer weten over de aanpak
of werkwijze van de Jenaplan-
specialist? U kunt uw informatie opvragen per > formulier.