U kiest voor onderwijs op basis van het Jenaplan?

U zoekt inspiratie en hulp bij het realiseren van Jenaplanonderwijs?

Dan bent u nu op de goede website....


NIEUW INITIATIEF:
Wat zou het mooi zijn als beginnende stamgroepleiders en schoolleiders een introductie krijgen in het Jenaplan: de pedagogische houding, het stamgroepwerk en de theorie. In de bespreking van het beleidsplan hebben de regioleiders in het Algemeen Bestuur zich uitgesproken voor een introductiecursus voor beginnende stamgroepleiders en een introductiecursus voor beginnende jenaplanschoolleider. Op basis van dit besluit heeft de NJPV samen met de opleidingsbureaus (HetKAN, Jenaplanspecialist en het JAS) de opzet van de introductiecursus ontwikkeld. Het resultaat tref je aan in de bijlage. Regioleiders zijn gevraagd om de namen van beginnende stamgroepleiders, die voor de scholing in aanmerking komen, te noteren. Ook als je geïnteresseerd bent in de introductiecursus voor jenaplanschoolleider kun je dit aangeven. Jullie regioleider is gevraagd om de inventarisatielijsten te verzamelen. Wanneer een minimumaantal van 10 deelnemers is genoteerd kan er een cursus op regio-niveau worden georganiseerd. Op het formulier kunnen schoolleiders eventueel ook aangeven welk opleidingsbureau de voorkeur heeft. De NJPV zorgt dan dat alle deelnemers geregistreerd zijn en bij de juiste opleidingsbureaus terecht komen. Zij zullen de deelnemers uitnodigen en de tijdstippen en locatie gaan bepalen. Op den duur willen we dat alle beginnende stamgroepleiders en schoolleiders deze cursus gevolgd hebben als een gemeenschappelijke afspraak om de kwaliteit van jenaplanscholen te waarborgen. Erik Peperkamp Voorzitter NJPV Bijlage: beschrijvingen van de cursussen. 1.Introductiecursus Nieuwe stamgroepleiders Doelgroep: Nieuwe stamgroepleiders in de jenaplan scholen. Zowel stamgroepleiders die van andere niet- Jenaplanscholen komen als starters in het onderwijs. Resultaat van de introductiecursus 1.Eerste kennismaking met de theorie -Het boek ‘Jenaplan school waar je leert samenleven” hebben de deelnemers thuis gelezen. -In de bijeenkomst worden enkele onderdelen doorgenomen en deelnemers zoeken en geven voorbeelden uit de eigen praktijk. -Deelnemers kunnen op het einde van de cursus beschrijven wat Jenaplan is en hoe je dat terugziet op de eigen school. 2.Deelnemers maken kennis met de pedagogische grondhouding/situatie in het jenaplan-onderwijs, beschrijven hun eigen pedagogische houding en ontwikkelen hun eigen weg daarin. 3.Stamgroepwerk: deelnemers gaan aan de hand van hun eigen vragen aan de slag met de wijze waarop zij (meerjarige) stamgroepwerk begeleiden. Deelnemers kunnen aan het eind van de cursus stamgroepwerk beschrijven en hebben eerste stappen gezet in de toepassing. Nevendoelstelling Deelnemers leren andere beginnende stamgroepleiders kennen, waar mogelijk een klein netwerk uit voortvloeit, waarin ze bij elkaar te rade kunnen bij praktijkproblemen of het werken aan de eigen ontwikkelingsdoelstelling. N.B.: Het is een introductiecursus. Op het eind van de cursus zal de diplomeringscursus gepresenteerd worden, waar in 2 of 3 jaar gewerkt wordt aan alle jenaplancompetenties. Werkwijze en organisatie -De cursus bestaat uit 4 dagdelen van januari tot en met juni 2017. -Tijdstip en locatie is in overleg met de regio of scholen -De kosten zijn €300 p.p. per traject, inclusief een exemplaar van het jenaplanboek ‘Jenaplan school waar je leert samenleven”. De werving geschiedt via de regiokringen. Schoolleiders geven via de regiokring de namen door. Scholen en/of regio’s bepalen of zij een voorkeur hebben voor een opleidingsbureau. -Vanaf 10 deelnemers kan er een cursus gestart worden in de regio. Bij te weinig deelnemers in regio’s zullen groepen worden samengevoegd. -De inschrijving verloopt via de NJPV. De inschrijvingen dienen voor 1 november 2016 binnen te zijn. De NJPV evalueert de kwaliteit op basis van de ervaringen van de deelnemers (zijn de doelstellingen gehaald). -Voor 2016/2017 is dit een pilot. 2.Introductiecursus Nieuwe stamgroep leiders Voor de startende schoolleiders wordt ook deze introductiecursus ontwikkeld. De onderdelen zijn hetzelfde, maar worden bij deze doelgroep behandeld vanuit het perspectief van de schoolleider
 Passie is een kernbegrip
Ik ga voor mensen die, net als ik, met passie en plezier goed onderwijs en een liefdevolle opvoeding willen realiseren in hun school. Dit op basis van de eigen kracht en kwaliteit van ieder betrokkene.


Volg ons!

   

Bureau Jenaplanspecialist ondersteunt alle activiteiten van de NJPV

Bureau Jenaplanspecialist ondersteunt alle activiteiten van de NJPV. Het komende schoolseizoen werk ik met een aantal scholen aan een schoolgebonden opleidingstraject leidend tot het jenaplandiploma. Een diploma, dat tegenwoordig de status van post HBO heeft en gekoppeld is aan Register Leraar. Er zijn vragen binnen gekomen over het opstarten van een regionale opleidingsgroep. Ik wil onderzoeken of er voldoende belangstelling bestaat voor een dergelijke groep. Daarbij denk ik globaal aan scholen in de omgeving van Zwolle -Deventer-Zutphen-Arnhem-Nijmegen-Ede- Amersfoort. Dus de Veluwe- Achterhoek-Deel Utrecht. Zijn er binnen jullie scholen belangstellenden voor de jenaplanopleiding, dan wil ik je uitnodigen te reageren voor 1 juni. Rond die datum kan ik bepalen of er een groep gestart kan worden.
Bij mijn aanpak laat ik me leiden door de ideeën en vormgeving van Peter Petersen. Hij heeft het Jenaplanconcept tijdens de reformbeweging begin vorige eeuw ontwikkeld aan de universiteitsschool van Jena. Kenmerkend voor het Jenaplanconcept is, dat men zich voortdurend blijft bezinnen op de vraag “Waarom doe ik wat ik doe?” en “Waarom doe ik, wat ik doe, op de manier zoals ik het doe?”.

Bijstelling vindt plaats op basis van ervaringen en voortschrijdend inzicht.
Het Jenaplanconcept staat voor mij centraal, maar Ik laat me mede
inspireren en leiden door
verworvenheden van andere vernieuwingsbewegingen.


Onderwijs moet betekenisvol zijn
Onderwijs moet betekenisvol zijn. Van betekenis voor uzelf én voor de kinderen die aan u zijn toevertrouwd. Een betekenis die gestoeld is op het besef van samenhang. Inclusief onderwijs. De ander insluiten in plaats van uitsluiten. Ook de activiteiten die in de school ondernomen worden hebben met elkaar te maken.

Onderwijs en opvoeding is er op gericht om de talenten van ieder kind te ontdekken en te ontwikkelen. De onderlinge verschillen bruikbaar te maken.
Op dezelfde wijze doe ik mijn werk als scholer, opleider en begeleider. Waar staat u op dit moment? Wat zijn uw vragen? Waar zitten de ontwikkelingsmogelijkheden in uw geval? Welke verschillende talenten zitten er in het team en hoe kunnen deze verschillen bruikbaar gemaakt worden? Ten dienste van de persoonlijke ontwikkeling. Ten dienste van de schoolontwikkeling. Kansen zoeken en niet blijven steken in belemmeringen. Voor meer informatie: kijk op de diverse trajecten die ik daarvoor ontwikkeld heb.