Tijdmanagement

Aanwezig zijn in het hier en nu...


Aanwezig zijn in het hier en nu...
Het creƫren van tijdgrenzen...
De waardering van het alledaagse...
Het creƫren van spontane tijd...
Doen wat je graag wilt...
Het creƫren van tijd-oases..

Mooie woorden? Loze woorden? Of woorden, die uitnodigen tot reflectie?
Zinnen, die in een tijd van veel, vol, druk, haast, stress wat kunnen betekenen om je huidige leef-en werkomstandigheden eens van een afstand te bezien. Met als doel een zoektocht te gaan starten naar een leven met oog voor kwaliteit, echte aandacht, oog voor de verschillende rollen, die je hebt genomen in dit leven.

Het leven is een uiting van vele ritmen. We zijn het rusten verleerd...

In persoonlijke of groepsgesprekken gaan we aan de slag met de volgende uitgangspunten: 
  • Het innemen van een pro-actieve houding om bewust de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de ritmen waarop je afstemt.
  • Door jezelf bewust in het heden te plaatsen kun je jezelf afstemmen op andere ritmen.
  • Door te leren het heden gewoon te accepteren zoals het is, zonder veranderingen te eisen, stellen we ons open voor het leven in al zijn dimensies
Samen gaan we werken aan een langzamer ritme, dat ons de tijd verschaft om te voelen en om te genieten van het leven van alle dag.

Wantā€¦
Als we een stapje terug kunnen doen, onszelf tot rust kunnen brengen, zullen we in staat zijn ons los te maken van onze stereotiepe reacties.
 
Voor wie bestemd?
De aandacht richt zich op leerkrachten, die het gevoel hebben geleefd te worden, keuzes moeten maken, die ver af staan van hun innerlijke drive. Kortom onderwijs mensen, die willen werken aan een zelfbewuste houding, die gevoed wordt door eigen kwaliteiten, interesses en innerlijke motieven.