Werkaanpak

Wat kunt u verder verwachten?

   
 • Een eerste kennismakingsbijeenkomst met u (wordt niet in rekening gebracht)
   
 • Tijdens een traject kunt u op pro deo basis bij mij terecht voor andere hulpvragen,
  die ik telefonisch of via de mail wil behandelen.
   
 • Op verzoek zet ik kunstzinnige disciplines als drama, dans, beeldend, muziek in bij de vormgeving van het programma.
   
 • Bij alle activiteiten wordt mede gewerkt vanuit de basisprincipes, de kwaliteitscriteria, de (op SBL gebaseerde)jenaplancompetenties, de jenaplankernkwaliteiten en jenaplanessentes
   
 • De laatste werkbijeenkomst van een traject wil ik mede een vierend karakter geven. Stil staan met u bij wat we bereikt, geleerd hebben.
   
 • Een jaar na het traject wil ik een terugkombijeenkomst met de deelnemers van het traject hebben om met elkaar te kijken naar de gevolgen van de ingeslagen weg. 
  Ook ik wil leren van uw bevindingen. Deze bijeenkomst wordt niet in rekening gebracht.
   
 • In de periode tussen laatste bijeenkomst en het terugkommoment blijft mijn helpdeskfunctie voor u bestaan (telefonisch of via de mail)
 

Gesprek, spel, werk en viering
De cirkels van het logo staan voor
de vier jenaplansbasisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering. Elementen, die mijn werk-
bijeenkomsten kenmerken.
De cirkels staan met elkaar in verbinding en hebben allen een band met de middencirkel (de kern, de zin, de betekenisvolheid van activiteiten). De kleuren staan voor de veelkleurigheid van de mensen, waarmee ik wil werken en als uitgangspunt neem.