Anders evalueren...

Het volgen van kinderen en ontwikkelingen in beeld brengen

Uitgaan van de ontwikkeling van ieder individueel kind
Uitgaande van basisprincipe 19 moeten toetsen en testen in een Jenaplanschool zicht geven op de persoonlijke ontwikkeling van ieder individueel kind.
Een goed kindvolgsysteem gekoppeld aan het opzetten van portfolio en gerichte rapportage, zowel in- als extern (voor kinderen en ouders) moet het fundament vormen voor het werken in en met de stamgroep. Hoe beter de instrumenten op elkaar zijn afgestemd, hoe minder er binnen de school getest en getoetst hoeft te worden. De Jenaplanspecialist schoolt en begeleidt teams in het:

  • Opstellen van procedures.
  • Leren observeren (zowel subjectief als objectief) en vertalen van observatiegegevens.
  • Analyseren van verschillende gegevens.
  • Opstellen van portfolio en de interpretatie van de deelaspecten.
  • Reflecteren op eigen handelen.
  • Werken met ’Groeien en bloeien in de rozentuin’.