Cultuureducatie

Programma ter ondersteuing van een visie op cultuureducatie

Steun bij het opzetten van een kunst-en cultuurbeleid op school
De jenaplanspecialist heeft een programma op maat ontworpen om scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op de functie van cultuureducatie in haar onderwijsprogramma en deze visie vervolgens i.s.m. haar culturele omgeving te  kunnen vertalen in een samenhangend geheel van cultuureducatieve activiteiten.
Jenaplanspecialist gaat samen met het schoolteam aan de slag om een meerjarige visie te ontwikkelen op de functie van cultuureducatie in het onderwijsprogramma. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat deze visie integraal wordt aangepakt. Zij moet deel uitmaken van het totale onderwijsconcept van de school.
Op basis van deze visie gaan team en begeleiding werken aan een netwerkconstructie, waarbij de betreffende school een samenwerkingsrelatie aangaat met culturele instellingen in m.n. de eigen gemeente.
Binnen die netwerkconstructie wordt een activiteitenplan ontwikkeld, wat nauw aansluit bij de eigen benadering van Wereldorientatie.

Aangepast trainingsaanbod
Bovendien kan de jenaplanspecialist een aangepast trainingsaanbod verzorgen, opdat het activiteitenplan verder kan worden ingevuld. Hierbij valt te denken aan b.v. programma‚Äôs om verschillende kunstzinnige disciplines (audio-visuele/beeldende/ dansante/dramatische/literaire en muzikale vorming)  te ontwikkelen, een schoolvisie op het gebied van spel en viering te ontwerpen.

Einddoel
Aan het eind van het traject heeft de school de beschikking over een visie op de functie van cultuureducatie.

  • De school participeert in een netwerk van culturele instellingen.
  • De school heeft een eigen activiteitenaanbod geformuleerd
  • Teamleden zijn geschoold op onderdelen van het activiteitenaanbod.

 

Intakegesprek
Belangstellende scholen hebben na aanmelding een intakegesprek, waarbij de schoolsituatie in beeld wordt gebracht en de culturele omgeving.