Doelgericht werken...

Samen met de kinderen regisseur zijn van je eigen onderwijs

Overzicht hebben over je aanbod
Wanneer je zo wilt werken moetje vaak meer verantwoording afleggen, dan wanneer je een methode volgt. Je moet zelf een duidelijk overzicht hebben over je aanbod, je doelen en de wijze waarop je deze zou willen bereiken. Ook moet je anderen hier inzicht in kunnen geven om te voorkomen dat je onderwijs te afhankelijk wordt van jou en de kinderen. Daardoor kun je te maken krijgen met veel vormen van registratie om te voldoen aan de bewijsplicht.

Veel scholen worstelen hiermee als ze samen met hun kinderen regisseur willen zijn van hun onderwijs. Er zijn scholen die er voor kiezen om steeds meer met methoden te gaan werken om al deze administratie en verantwoording te voorkomen. Het kan zijn dat je zo steeds minder werkt op de wijze waarop je met kinderen zou willen werken.

De jenaplanspecialist biedt een schoolgebonden traject
Daarom verzorgt de jenaplanspecialist een schoolgebonden traject, waarbij stamgroepleiders weer samen met de kinderen regisseur wordt van je onderwijs