Gesprek

Programma

Basisactiviteiten Jenaplan - Gesprek
Binnen het Jenaplanonderwijs wordt gewerkt met de vier sociale basisactiviteiten: gesprek, werk, spel, viering. Ieder basisactiviteit heeft eigen vormen en vereist eigen vaardigheden van kinderen en groepsleiders. Samen vormen deze basisactiviteiten de peilers van het Jenaplanonderwijs.
Voor iedere activiteit heeft de jenaplanspecialist een “module” ontwikkeld waarbij vanuit de Jenaplanprincipes de basisactiviteit kan worden ingevoerd op de school. Onderdelen van de basisactiviteit gesprek zijn bijvoorbeeld.

  • Werken met kringgesprekken.
  • Verschillende soorten kringgesprekken.


Opbrengst van dit programma
Als opbrengst voor een op maat
opgesteld programma geldt o.m.:
Kennis hebben en de waarde voor de Jenaplanschool kunnen beargumenteren van de verschillende soorten (kring)gesprekken.


Gedragselementen:

  • Verschillende soorten kringgesprekken kunnen benoemen en beschrijven.
  • Belangrijke didactische toepassingen en variaties bij de toepassing van kringgesprekken kunnen aangeven.
  • Kunnen aangeven van de mogelijke problemen en valkuilen en op welke manier je dat kunt voorkomen of oplossen.
  • Toepassen van kringgesprekken en de kring als didactisch middel en leiding geven daarbinnen:
  • Kunnen aangeven en beargumenteren hoe en wanneer je kring en kringgesprek in de eigen praktijk toepast.
  • Aangeven en verantwoorden op welke wijze je leiding geeft bij de kring en de kringgesprekken.
  • Aangeven en verantwoorden op welke wijze je de kinderen mede inhoud en vorm van het kringgesprek mee laat bepalen.
Als opbrengst voor een op maat opgesteld programma geldt o.m.:
Kennis hebben en de waarde voor de Jenaplanschool kunnen beargumenteren van de verschillende soorten (kring)gesprekken.