Inrichten van een rijke leeromgeving

Uitdagen tot leren...

Een rijke en voor kinderen uitdagende leeromgeving werkt sterk ondersteunend voor het leren in brede zin. Vanuit de eigen schoolvisie gaat de Jenaplanspecialist met het team of een werkgroep aan de gang om de leeromgeving voor de kinderen zodanig in te richten dat zij worden uitgedaagd tot leren. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende deelgebieden:

  • Ordening van materialen.
  • Aanpassen materialen tot bruikbare werkmiddelen.
  • Inrichten lokalen.
  • Inrichten andere werkruimen.
  • Mogelijkheden die pleinen hebben.
  • Pauzeactiviteiten die de leeromgeving verrijken.
  • Schooltuinen.
  • De wijk als leeromgeving: natuurpaden, historische activiteiten, lichamelijke ontwikkeling in de directe omgeving van de school.
  • Ook verrijking van de leer- en werkactiviteiten van de kinderen: activerende en motiverende didactiek.
Meer weten?
Wilt u meer weten over dit scholingstraject? Neem contact op met de Jenaplanspecialist:

jaapmeijer@jenaplanspecialist.nl
T  0575 - 57 02 59