Werken aan jenaplancompetenties

Vertaalslag naar de eigen schoolsituatie

Basisscholen hebben te maken gekregen met de wet BIO. Hierbij dient zich o.m. het fenomeen competenties aan.

Binnen de jenaplanwereld zijn jenaplancompetenties opgesteld.
De jenaplanspecialist werkt met belangstellende directeuren/teams aan een vertaalslag van deze competenties naar de eigen schoolsituatie.