Jenaplanoriëntatie

Cursus voor groepsleid(st)ers en schoolteams

   
Doel: Oriëntatie op jenaplanonderwijs
Doelgroep: Stamgroepleiders en/of schoolteams
Data: In overleg
Kosten: Op basis van offerte

Een cursus, bedoeld voor groepsleid(st)ers en schoolteams die zich willen bezinnen op (een van) de volgende vragen:
  • Passen mijn ideeën over onderwijs en opvoeding en mijn handelen in het jenaplanonderwijs?
  • Wat zijn de kenmerken van een jenaplanschool?
  • Waar komt het jenaplan vandaan?
  • Zijn we een jenaplanschool?
  • Waarom zijn we een jenaplanschool?
De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van drie uur en kent de volgende thema’s:
1.professionele houding; pedagogisch handelen

2.stamgroep

3.stamgroepwerk, doelgericht werken

4.innerlijke basisactiviteit; stilte, aandacht, rust, kwaliteit

5.gesprek

6.spel

7.werk

8.viering

9.ruimte

10.ritmisch weekplan

Doelgroep
Individuele groepsleid(st)ers van verschillende scholen, waardoor uitwisseling over de praktische vormgeving tussen de deelnemers mogelijk wordt. In dit geval worden de bijeenkomsten afwisselend in de betrokken scholen verzorgd en komt in iedere school ‘de schoolinrichting’ aan bod.
Een volledig schoolteam kan eveneens intekenen, b.v. als voorbereiding op visieontwikkeling. Tijdens het intakegesprek kunnen voor deze teamscholing eventueel ook andere accenten gelegd worden, zolang ze in nauwe relatie staan met het jenaplanconcept.
  Pendelen tussen praktijk en theorie
Het uitgangspunt van deze cursus is het pendelen tussen praktijk en theorie. In iedere bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het uitwisselen van ervaringen en meningen, het geven van informatie vanuit het jenaplanconcept en het reflecteren op de eigen praktijk en de eigen daarbij passende onderwijs- en opvoedingsvisie. Daardoor zijn de bijeenkomsten verdiepend (waarom doe je wat je doet?) en praktisch (b.v. Hoe zet je een observatiekring op).