Passend onderwijs...

in jenaplanperspectief

Passend onderwijs en zorgplicht in een jenaplanschool
Het jenaplanconcept is vooral het concept, waarbij het kind als uniek beschouwd wordt met als konsekwentie dat uitgegaan wordt van verschillen bij kinderen.
Jarenlang is er ervaring opgebouwd om het genoemde principe vorm te geven.
De Jenaplanspecialist heeft een programma samengesteld , waarbij differentieren de rode draad vormt:

Tegemoetkomen aan de behoefte
van ieder kind...
In veel scholen speelt op dit moment de vraag hoe instructies zo georganiseerd kunnen worden dat ze aan de behoeften van ieder kind tegemoet komen. Sommige kinderen zouden veel liever zelf aan de slag gaan zonder de instructie te volgen, terwijl anderen juist afhankelijk zijn van de uitleg van de leerkracht.

Verschillende vormen van differentiatie
Hoe kan je als leerkracht ieder kind betrekken bij de leerstof, als je rekening wil houden met de verschillende leerstijlen, de idee√ęn over meervoudige intelligenties en de ontwikkelingsfases van kinderen op het gebied van zelfstandig werken en leren? Onder andere door het toepassen van de verschillende vormen van differentiatie (intern, extern, tempo, verdieping, verbreding, niveau, interesse, werkvorm en leerstijl) zullen uw instructies effectiever worden.

Begeleiding in de praktijk
De Jenaplanspecialist biedt in overleg met de school een aanbod, bestaande uit scholing en begeleiding in de praktijk, om te komen vanuit de huidige situatie, waarin vooral de leerstof bepalend is voor het aanbod, naar een gewenste situatie, waarin de leerstof en de behoefte en mogelijkheden van kinderen het leerproces bepalen.