Jenaplanpresentatie

Korte scholingsmomenten voor ouders en bestuurders

Betrokken ouders en bestuurders in uw Jenaplanschool
Kinderen brengen veel tijd door op school. Stamgroepleiders leveren daardoor een wezenlijke bijdrage aan de opvoeding van kinderen, waardoor ouders en  stamgroepleiders partners in opvoeding zijn. Veel schoolteams beseffen dat en hechten belang aan een goede samenwerking met ouders, zowel met individuele ouders als met de ouderraad en het bestuur.

Ouderraad
Een ouderraad bestaat uit een groep ouders die zich extra wil inzetten voor de school en is daarom voor het team van veel scholen onontbeerlijk. Zij is er mede om, samen met het team, de betrokkenheid van alle ouders en hun ondersteuning bij het onderwijs te optimaliseren.
Een ouderraad waar het team graag mee samenwerkt en waar de kinderen de vruchten van plukken, ontstaat ondanks veel goede bedoelingen niet zomaar. Naast inzet, inspiratie, betrokkenheid zijn er kennis en vaardigheden nodig.

Cursussen voor leden van de ouderraad, bestuur en andere betrokken ouders
Jenaplanspecialist biedt bijeenkomsten op maat aan. In overleg kunnen een aantal scholingsmomenten verzorgd worden, die afgestemd worden op het doel dat u zich stelt. U kunt hierbij denken aan de volgende thema’s:

  • Het zicht krijgen op de inhoud van het jenaplanconcept.
  • Het organiseren en vergroten van de ouderparticipatie.
  • Welke activiteiten kan de school en de ouderraad ondernemen om ouders meer bij school te betrekken?
  • Wat is de taak van de ouderraad?
  • De samenwerking tussen het bestuur, de medezeggenschapsraad,
    de ouderraad en het team.
  • Het belang van betrokken ouders, gezien vanuit Jenaplanperspectief.
  • Verzorgen van lezingen en ouderavonden.
  • Jenaplanspecialist kan ook inleidingen, lezingen en ouderavonden over alle bovengenoemde thema‚Äôs verzorgen.

 

 

 

Activiteiten
Jenaplanspecialist heeft zich tot doel gesteld om een bijdrage te leveren aan optimaal onderwijs voor kinderen. Een goed functionerende ouderraad en betrokken ouders zijn daarbij een wezenlijk onderdeel. Jenaplanspecialist kan u door middel van allerlei activiteiten helpen met het realiseren hiervan.