Stamgroepmanagement

Programma

In een speciaal programma voor stamgroepleiders wordt gewerkt aan het versterken van het stamgroepmanagement. Programmaonderdelen zijn m.n.:

  • Tips voor de eerste 3 maanden.
  • Vaardigheden voor een goed klassenmanagement.
  • De inrichting van het lokaal.
  • De ordening van de tijd.
  • Grip op de groep.
  • Werken aan een goed leefklimaat.
  • De organisatie van stamgroep en tafelgroepen.
  • Zicht op doorlopende leerlijnen en zorg binnen de stamgroep.
  • Van zelfstandig werken naar zelfverantwoordelijk leren.