Viering

Programma

Basisactiviteiten Jenaplan - Viering
Binnen het Jenaplanonderwijs wordt gewerkt met de vier sociale basisactiviteiten: gesprek, werk, spel, viering. Ieder basisactiviteit heeft eigen vormen en vereist eigen vaardigheden van kinderen en groepsleiders. Samen vormen deze basisactiviteiten de peilers van het Jenaplanonderwijs. Voor iedere activiteit heeft de jenaplanspecialist een “module” ontwikkeld waarbij vanuit de Jenaplanprincipes de basisactiviteit kan worden ingevoerd op de school.Onderdelen van de basisactiviteit viering zijn bijvoorbeeld:

  • Vieringen georganiseerd en inspirerend.
  • Kunstzinnige vorming als onderdeel van de blokperiode en vieringen.

Als opbrengst voor een op maat opgesteld programma geldt o.m.

1. Kennis hebben van de verschillende vormen van vieringen en aangeven van het belang ervan voor de ontwikkeling van de kinderen.

Gedragselementen:

  • Kunnen omschrijven van de verschillende vormen van vieringen, die binnen de Werf een rol kunnen spelen.
  • Bij elk van de vormen aan kunnen geven, wat het belang ervan is voor de individuele kinderen, de stamgroep en/of de school.

2. Voorbereiden, organiseren en leiding geven aan een viering.

Gedragselementen:

  • Voorbereiden, organiseren en leiding geven aan een viering binnen de stamgroep.
  • Mede voorbereiden, organiseren en leiding geven aan een viering binnen de school.

Als opbrengst voor een op maat opgesteld programma geldt o.m.: Kennis hebben van de verschillende vormen van vieringen en aangeven van het belang .