Wereldorientatie

Scholingstraject

Wereldorientatie als hart van het (jenaplan) onderwijs
Je wilt minder methodegericht werken en ontdekkend en zelfstandig leren een belangrijke plek geven. Je wilt betekenisvol onderwijs vormgeven in thema’s en initiatieven van kinderen een rol laten spelen. Je wilt gebruik maken van meervoudige intelligenties. En je wilt weten of zo’n onderwijsvorm wel leidt tot het realiseren van de kerndoelen.

  • Planning en organisatie van thema’s en projecten met gebruikmaking van meervoudige intelligentie en kunstzinnige verwerkingsvormen.    
  • Het koppelen van de gekozen inhouden aan de kerndoelen in een plannings- en verantwoordingsdocument.
  • Het hanteren van een effectieve werkwijze bij het opzetten en uitvoeren van Wereldoriëntatie.
  • Het creëren van ruimte voor eigen interesses en voorkeuren van kinderen
  • Het gebruik maken van verschillende ontmoetings- en presentatievormen
  • Het vastleggen van wat ontwikkeld is.

Het is ook mogelijk om een scholingstraject te volgen voor diverse deelaspecten als:


Invoeringsprogramma

Een cursus van minimaal 6 bijeenkomsten (schoolgebonden) om te komen tot visie-
ontwikkeling, onderzoekend / ontdekkend leren, ontmoetingsvormen, kunstzinnige vorming binnen wereldoriëntatie, rijke leeromgeving en documenteren en registreren (in relatie met de kerndoelen).

Ontmoetingsvormen
Een schoolgebonden begeleidingstraject om teamleden vaardiger te maken op het terrein van het werken met ontmoetingsvormen (bijv. observatiekring, onderzoekstraject met kinderen, een educatief pad organiseren, e.d.)

Blokperiode
Een schoolgebonden scholingstraject, waarin bedoeling en vormgeving, planning en registratie aan bod komen. Dit alles vervat in heldere schoolafspraken met als uitgangspunt de blokperiode als de situatie waarin het oefenen van zelfstandig werken en het werken aan wereldoriëntatie samen vallen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit scholingstraject?
Stel uw vraag via het
> informatieformulier