Werk

Programma

Basisactiviteiten Jenaplan - Werk
Binnen het Jenaplanonderwijs wordt gewerkt met de vier sociale basisactiviteiten: gesprek, werk, spel, viering. Ieder basisactiviteit heeft eigen vormen en vereist eigen vaardigheden van kinderen en groepsleiders. Samen vormen deze basisactiviteiten de peilers van het Jenaplanonderwijs. Voor iedere activiteit heeft de jenaplanspecialist een “module” ontwikkeld waarbij vanuit de Jenaplanprincipes de basisactiviteit kan worden ingevoerd op de school. Onderdelen van de basisactiviteit werk zijn bijvoorbeeld:

 • Samenwerkend leren: werken in tafelgroepen.
 • Zelfstandig werken en de blokperiode.
 • Werken met keuzes van kinderen.

Als opbrengst voor een op maat opgesteld programma geldt o.m.:

1. Kennis hebben van de verhouding tussen cursussen, wereldoriëntatie, en blokperiode en op welke wijze dat elkaar ondersteunt en aanvult.

Gedragselementen:

 • Beschrijven van de inhoud en vorm van cursussen binnen de stamgroep.
 • Beschrijven van inhoud en vorm van het blokperiode in de stamgroep.
 • Aangeven van de belangrijkste relaties tussen wereldoriëntatie, blokperiode en cursussen in de eigen stamgroep.

2.  Aantonen op welke plaatsen en wijzen cursussen worden ingezet en hoe je daar zelf in de praktijk mee omgaat.

Gedragselementen:

 • Aangeven van de verschillende cursussen binnen de eigen stamgroep en op welke wijze die (didactisch) worden aangepakt.
 • Beschrijven van de opgedane ervaringen met het leiding geven aan cursussen in de eigen stamgroep.

3. Duidelijk maken welke inhoud de blokperiode heeft; hoe je dat hanteert en begeleidt in de groep en op welke manier je de kwaliteit van het werk in stand houdt.

Gedragselementen:

 • Beschrijven van de inhoud en vormgeving van de blokperiode binnen de eigen stamgroep (en eventueel van andere vormen van zelfstandig werken).
 • Beschrijven van de opgedane ervaringen met het zelf vormgeven en begeleiden van de blokperiode in de eigen stamgroep.
 • Aangeven van verschillende maatregelen, die je in de loop van de tijd neemt om de kwaliteit van het werken in de blokperiode op een goed peil te houden.

 

Als opbrengst voor een op maat opgesteld programma geldt o.m.: Kennis hebben van de verhouding tussen cursussen, wereldoriëntatie, en blokperiode en op welke wijze dat elkaar ondersteunt en aanvult.