Kwaliteitszorg

Jenaplan-zelfevaluatiemodel

Jenaplankernkwaliteiten
Vanaf het seizoen 2010-2011 tot en mei 2015 zullen jenaplankernkwaliteiten op school-regio en landelijk niveau aan de orde komen.
Ter ondersteuning gaat per 1 september een speciale website de lucht in, die valt onder www.jenaplan.nl. Het betreft: zelfevaluatie op basis van jenaplankernkwaliteiten.
Het is een gratis digitaal instrument, dat de NJPV aan alle scholen ter beschikking stelt om een jenaplanzelfevaluatie op te kunnen zetten.

Inspiratiekaravaan
De jenaplanspecialist is in verschillende regio’s ( o.m. Veluwe-Flevoland) gevraagd ondersteuningsbijeenkomsten vorm te geven.
Daarnaast zal Jenaplanspecialist samen met de Hogescholen De Kempel, Edith Stein en Instituut Theo Thijssen de zgn. inspiratiekaravaan.

Op schoolniveau kunt u de jenaplanspecialist uitnodigen om een eigen begeleidingstraject op basis van de jenaplankernkwaliteiten te verzorgen.