Opleiding voor het jenaplandiplomaupdate: 13-7-2016

Doel: 
Opleiding diploma jenaplanonderwijs
Doelgroep: Groepsleiders en/of schoolteams
Data: In overleg
Kosten: Op basis van offerte
Met het hele team deelnemen aan de jenaplanopleiding.
Werken aan onderwerpen, waaraan je de komende jaren aandacht wilt besteden binnen jouw jenaplanschool. Dus maatwerk.
Een opleiding binnen de eigen schoolmuren!

Voel je je aangesproken door de volgende uitdagingen?
Bouwen aan een schoolcultuur met zelfverantwoordelijke, ondernemende, creërende en kwaliteitsbewuste kinderen?
Waar ruimte is voor talentontwikkeling
Waar kinderen leren groepsgewijs problemen op te lossen d.m.v. argumenteren, netwerk leren (gebruikmaken van diverse bronnen), samenwerken en beslissen
Door zo vaardigheden te oefenen, die kinderen nodig hebben voor een maatschappij, die meer en meer een appèl doet op creativiteit, flexibiliteit, kwaliteit, samenwerken.
In een omgeving waar samenleven/werken geoefend wordt, onderzoekend leren centraal staat met thema’s die levensecht-functioneel zijn; waar ruimte is voor een sfeer van aandacht, rust.
Waar zorg geoefend wordt voor de ander en de omgeving.

Zo'n opleiding wordt ook komend seizoen weer verzorgd door bureau Jenaplanspecialist.

Wat kun je in elk geval inhoudelijk verwachten?

  • Werken aan schoolspecifieke thema’s
  • Opbouw evaluatie-cooperatieve en spelvormen tijdens elke bijeenkomst
  • Volledig doorlopen van de jenaplanaspecten (vanuit de jenaplankernkwaliteiten)
  • Jaarlijks een voorbereid stagebezoek op een andere jenaplanschool
  • Onderzoek gebruiksmogelijkheden digitaal portfolio.

En daarbij:

  • Mogelijkheid om de opleiding in 2 of 3 jaar aan te pakken
  • Opleiding kan op elk willekeurig moment gestart worden op wisselende momenten
  • kennismakingsronde d.m.v. persoonlijk gesprek en stamgroepbezoek.
  • Opleidingstarief van € 1750 p.p. voor de hele opleiding. Vanaf 13 teamleden geldt een kortingsregeling.

De opleiding heeft de post HBO status en is goed gekeurd voor koppeling met het registerleraar.

Interesse?
Laten we een afspraak maken. De gegevens tref je onder dit bericht aan.

Onder staan de documenten, die behoren bij de schets van de opleiding. 


Meer weten?
Wilt u meer weten over de opleiding diploma jenaplanonderwijs?
Stel uw vraag via het
> informatieformulierHet komende schoolseizoen werk ik met een aantal scholen aan een schoolgebonden opleidingstraject leidend tot het jenaplandiploma. Een diploma, dat tegenwoordig de status van post HBO heeft en gekoppeld is aan Register Leraar.
Er zijn vragen binnen gekomen over het opstarten van een regionale opleidingsgroep. Ik wil onderzoeken of er voldoende belangstelling bestaat voor een dergelijke groep. Daarbij denk ik globaal aan scholen in de omgeving van Zwolle -Deventer-Zutphen-Arnhem-Nijmegen-Ede- Amersfoort. Dus de Veluwe- Achterhoek-Deel Utrecht.
Zijn er binnen jullie scholen belangstellenden voor de jenaplanopleiding, dan wil ik je uitnodigen te reageren voor 1 juni. Rond die datum kan ik bepalen of er een groep gestart kan worden.


Jenaplanopleiding:


  
geslaagdenoverzicht jenaplanspecialist.pdf
competenties jenaplanopleiding.pdf
examenreglement jenaplanopleiding.pdf
kernkwaliteiten jenaplan.pdf
landelijk evaluatie formulier.pdf
stagereglement.pdf
uitstroomprofiel jenaplanopleiding.pdf
basisprincipes jenaplan.pdf
jenaplan kindvaardigheden.pdf
schets opleiding.pdf.
cao onderhandelaarsakkoord.pdf