Schoolvisitatie

Schoolontwikkelingstraject

In het kader van schoolontwikkeling verzorgt de jenaplanspecialist een traject, dat uit de volgende onderdelen bestaat:

  • Introductiebijeenkomst.
  • In beeld brengen actuele jenaplanpraktijk van de betreffende school d.m.v. schoolvisitatie.
  • Organisatie schoolconferentie, waarbij de resultaten worden gepresenteerd en aanbevelingen voor meerjarenbeleid worden geformuleerd.
  • Desgewenst ondersteuning bij de schoolplanontwikkeling.